1.TARAFLAR

İşbu sözleşme, www.ihalemerkezim.com adresinde faaliyet gösteren Saldere İnş.Otomotiv Tur.Tic.Ltd.Şti. ile Site’ye üye olan Üye arasında, üyenin www.ihalemerkezim.com alan adlı internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden kendi iradesi ile yaptığı üye kaydı aşamasında yapılmıştır. Üye, Site'ye üye olmakla, “Sözleşme” nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu üyelik sözleşmesinde www.ihalemerkezim.com ve Üye ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.


2.TANIMLAR
İş bu sözleşmede belirtilen;

www.ihalemerkezim.com : Saldere İnş.Otomotiv Tur.Tic.Ltd.Şti.’yi,
Üye : Siteye üye olan gerçek veya tüzel kişiyi,
Site : www.ihalemerkezim.com alan adı üzerinden yayın yapan web sitesini,
Araç : www.ihalemerkezim.com tarafından Site’de satışa sunulan her marka ve model kullanılmış motorlu, motorsuz
kara, hava ve deniz nakil aracını,
Açık İhaleler : Araçların,
ve oto dışı tüm emtia ihalelerinin belirli bir başlangıç fiyatıyla ve geriye işleyen bir süre sayacı ile satışa sunulduğu ve süre sayacının sıfırlandığı anda açılış fiyatını geçmesi ve açık artırmanın www.ihalemerkezim.com tarafından onaylanması kaydıyla en yüksek teklif bedelini verenin, aracı son teklif bedeli üzerinden satın alma hakkı kazandığı bedel artırmalı açık artırma sistemidir.

 

Kapalı İhaleler : Araçların, belirli bir başlangıç fiyatı olmaksızın ve teklif ver butonu ile satışa sunulduğu, teklif verildikten sonra süre sayacının sıfırlandığı andan sonra www.ihalemerkezim.com tarafından onaylanması kaydıyla en yüksek teklif bedelini verenin, satın alma hakkı kazandığı kapalı ihale sistemidir,
Minimum Fiyat Sistemi : Açık Artırma sistemi içerisinde opsiyon olarak sunulan, en düşük satış bedelinin, açık artırmada gelen teklifler sonucunda aşılması ve satıcı müşterinin de Site’de belirtilen süre içerisinde satışın onay vermesi halinde satışa konu eden sistemi,
Satın Al : Araçların veya oto dışı emtia’ların, belirli bir başlangıç fiyatıyla ve geriye işleyen bir süre sayacı ile satışa sunulduğu ve bu süre içerisinde herhangi bir zamanda belirlenen fiyata ilk teklif bedelini veren üyenin aracı satın alma hakkı kazandığı satın alma sistemini ifade eder.


3.SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu, araçların www.ihalemerkezim.com tarafından Site’de  online olarak internet üzerinden açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al yoluyla satışa sunulmasına dair usul ve esaslar ile Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

İşbu sözleşme, Site’de yapılacak olan ve Üye’nin katıldığı/katılacağı tüm açık artırmalar ve/veya hemen-al işlemleri açısından hüküm ifade eder.


4. İhalemerkezim.com’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. İhalemerkezim.com, kontrol ve denetimi altındaki kişisel kimlik, adres, iletişim bilgilerinin kaybolmasını, suistimal edilmesini ve değiştirilmesini engellemek amacıyla makul güvenlik önlemleri almaktadır. Ancak İhalemerkezim.com, bu bilgilerinin güvenliğini hiçbir şekilde garanti etmez. Üye’nin Site’ye aktardığı bilgi ve veriler gizli bilgi şeklinde yorumlanmayacaktır.

4.2. İhalemerkezim.com güvenlik nedeniyle Üye'nin Site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve gerekli gördüğünde, Site'den uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.

4.3. İhalemerkezim.com önceden Üye'ye bildirimde bulunmaksızın Site'nin biçim ve içeriğini kısmen veya tamamen değiştirebileceği gibi, Site'nin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir veya alan adını kapatabilir.

4.4. İhalemerkezim.com dilediği zamanda ve sebep göstermeksizin, önceden Üye'ye bilgi vermeksizin Site'de sunduğu hizmetlerin kapsam ve çeşitlerini değiştirebileceği gibi, Site'de sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.

4.5. İhalemerkezim.com, sözleşmede belirtilen iş ve işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet, açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al şartları ve işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Üye, işbu değişiklikleri kabul ettiğini, bu değişikliklere uygun davranacağını şimdiden kabul ve beyan eder.

4.6. İşbu sözleşme İhalemerkezim.com’un açık / kapalı ihale yapacağı, oto dışı, satın al sistemi ile satış yapacağı, açık / kapalı ihale, oto dışı , satın al ve/veya araç adedi ve sair hususlarda herhangi bir taahhüt içermez. Üye, bu ve sair nedenlerle İhalemerkezim.com ’dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.


5.ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1. Üyelik, Site’de belirtilen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır. Üye, üye olmakla, işbu sözleşme hükümlerini, üyeliğe, hizmetlere ve açık artırma veya hemen-al şartlarına ilişkin İhalemerkezim.com tarafından açıklanan / açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

5.2. Üye, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, adres ve iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal İhalemerkezim.com’a ileteceğini, eksik, güncel olmayan veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. İhalemerkezim.com’a bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.


5.3. Üye, Site’de belirtilen hizmetlerden faydalanırken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz vb. eylemlerde bulunmayacağını, siyasi veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer üyeleri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve Site'de verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.4. Üye, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.5. Üye, Site'yi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre vs. bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde İhalemerkezim.com’un sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

5.6. Üye, başka üyelerle birlikte anlaşmalı olarak teklif vermeyeceğini, diğer üyelerle birlikte danışıklı olarak açık artırmaya katılmayacağını, Site'deki teklifleri veya açık / kapalı ihaleleri takip eden ya da teklif veren özel program ve yazılımları kullanmayacağını, başka şekilde Site'deki açık artırmaları kötüye kullanmayacağını, hileli davranışlarda bulunmayacağını, Site'nin güvenlik mekanizmasına müdahale etmeyeceğini aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve İhalemerkezim.com’un ve üçüncü kişilerin uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını taahhüt eder.

5.7. Üye, sadece kendisine ait üyelik hesabını kullanacağını, başka üyelerin hesap bilgilerini kullanmayacağını ve kendisine ait üyelik hesabını başkalarına kullandırtmayacağını, aksi durumun İhalemerkezim.com tarafından tespit edilmesi halinde üyeliğinin iptal edilebileceğini, verdiği tekliflerin ve/ veya katıldığı ve/veya kazandığı açık / kapalı ihalelerin, otodışı veya satın al yoluyla yapmış olduğu satın almaların iptal edilebileceğini ve doğmuş/doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

5.8. Üye, Site'ye, zararlı program, yazılım, kod ve benzeri materyal göndermeyeceğini, Site'nin ve üyelerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını kabul ve taahhüt eder.

5.9. Üye, başkalarının Site’yi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve Site’nin veya Site’yi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.

5.10. Üye’nin, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya Site’den edindiği bilgilerden kaynaklanan kayıp ve hasarlar dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Site’ye erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan İhalemerkezim.com sorumlu değildir.

5.11. Üye, Site çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacağını, Site’ye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer üye ve internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.


5.12. Sitede, bu siteden tamamen bağımsız ve İhalemerkezim.com’un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ait başka web sitelerine linkler bulunabilir. İhalemerkezim.com bu sitelerde bulunan bilgilerin doğruluğu garanti etmez. Bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler/ürünler veya bunların içeriği hakkında İhalemerkezim.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye’nin bu web sitelerine erişimi tamamen kendi sorumluluğunda ve İhalemerkezim.com’un izni dışındadır.

6. AÇIK / KAPALI İHALE, OTO DIŞI ve SATIN AL
6.1. Açık / kapalı ihale ve/veya oto dışı, satın al işlemine sadece hukuken bağlayıcı işbu sözleşmeyi siteye üye olmak kaydıyla onaylayan ve sözleşmede belirtilen şartlara haiz üyeler, sözleşmede belirtilen teminatı vermek kaydıyla katılabilecektir. Üyelik ve katılım için 18 yaşının tamamlanmış ve reşit olunması şarttır.

6.2. Site’de açık / kapalı ihale, oto dışı ve satın al yoluyla satışa sunulacak araçlar, İhalemerkezim.com’un mülkiyetindeki ve/veya İhalemerkezim.com ile akdetmiş olduğu sözleşme kapsamında kendi mülkiyetindeki veya mülkiyete sahip olmamakla beraber usulüne uygun olarak düzenlenmiş vekâletnameye dayanarak vekâleten işlem yapan kişilerin İhalemerkezim.com tarafından sitede satışını isteyen müşterilerin araçlarıdır.  Araçlar, Site’de ayrı ayrı satışa sunulacaktır. Site’de İhalemerkezim.com tarafından ilan edilecek açık / kapalı ihaleler, oto dışı ilanlar gün ve saatine kadar veya satın al ilanının açılmasından önce teklif verilemez.

6.3. İhalemerkezim.com, açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al yoluyla satışın yapılıp yapılmaması hususunda serbesttir. Açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al ilanı, ilan edilen saatten önce sebep göstermeksizin ve Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın İhalemerkezim.com tarafından iptal edilebilir. Açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al ilanının iptal edilmesi nedeniyle Üyeler tarafından İhalemerkezim.com’dan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

6.4. Üyelerin internet bağlantı ve bağlantı hızları, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve mobil uygulamada oluşabilecek sair aksaklıklardan
İhalemerkezim.com sorumlu olmayıp, Üye hiçbir itiraz ve talepte bulunamaz.

6.5. Araçlar, Site’de açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al için yayınlandığı andan itibaren açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al ilanı süresince, İhalemerkezim.com tarafından belirlenerek Site’de duyurulacak olan adreslerde, İhalemerkezim.com mesai saatleri içerisinde Üyeler tarafından görülebilir. Üye araca teklif vermekle; aracın ekspertiz açıklamasını ve İhalemerkezim.com tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.

6.6. Araçların tüm bilgileri ve fotoğrafları Site’de yer almakta olup, Üye’nin araca ilişkin bu bilgiler ile araç ile ilgili resmi kayıtlar dahil her türlü incelemeyi yaparak açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al sürecine katıldığı kabul edilmektedir. Satışa konu açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al araçlar olduğu gibi mevcut fiili ve hukuki durumları ile satışa çıkarılmıştır. Üye, belirtilen bilgilere istinaden tüm hususlar ile ilgili olarak İhalemerkezim.com’a karşı ihale edilende eksiklik, ayıp vs. sebeplerden dolayı herhangi bir itiraz, şikayet, iptal, tazminat ve/veya herhangi bir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. Aracın açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al yoluyla satışa sunulduğu mevcut kilometre itibarıyla gelmiş veya gelecek periyodik servis bakımlarından (ekspertiz raporlarında belirtilsin veya belirtilmesin) Üye sorumlu olup, İhalemerkezim.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye, bu nedenle İhalemerkezim.com’dan herhangi bir ad altında hak ve ödeme talep edemez.

6.8. İhalemerkezim.com tarafından ayrıca Tramer kaydı sorgulaması yapılmamakta olup, İhalemerkezim.com’un bu konuda herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu durum araç satışından sonra yansıyan Tramer hasar kayıtları için de geçerlidir.

6.9. Açık ihalelerde teklifler asgari 200.00-TL olmak üzere yapılacaktır. Açık ihalelerde aynı tutarda teklif verilmesi durumunda, teklif verme sırasına göre ilk artıran Üye’nin teklifi geçerli sayılacaktır.

6.10. Üye’nin açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al yoluyla satın alma talebinde bulunması açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al konusu araç / araçları alma iradesini göstermekte olup, Üye açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al da vermiş olduğu teklif ve satın alma talebi ile bağlıdır ve teklif veya talebi geri alınamaz.

6.11. Her açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al satışları, ilan edilen sürenin dolması ile birlikte sona erecektir. Açık artırma süresinin sonunda araç, İhalemerkezim.com tarafından belirlenmiş olan açılış fiyatını geçmesi ve açık artırmanın İhalemerkezim.com tarafından onaylanması kaydı ile en yüksek bedeli verene satılacaktır. Açılış fiyatını geçmeyen araç  satılmaz. Minimum Fiyatlı Sistem’de araca verilen tekliflerin minimum fiyatı bulmaması halinde aracın satışa konu edilip edilmeyeceği İhalemerkezim.com’un takdirinde olacaktır. Belirtilen fiyatlar KDV dahil peşin satış fiyatıdır. Satın al yolu ile satış yapılması durumunda araçlar, “satın al satış fiyatı” ile ve geriye işleyen bir süre sayacı ile satışa sunulacak ve herhangi bir zamanda İhalemerkezim.com tarafından belirlenen fiyata ilk teklif bedelini verene satılacaktır. Belirtilen fiyatlar KDV dahil peşin satış fiyatıdır.
 
6.12. Açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al sonuçlanmış olsa dahi, açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al sonucunun kesinleşmesi her koşulda İhalemerkezim.com’un onaylaması şartına bağlıdır. Açık artırma bitikten sonra kazanan Üye, İhalemerkezim.com veritabanı kayıtlarına dayanarak İhalemerkezim.com tarafından belirlenir. Açık artırma sonucu, kazanan Üye’ye e-mail vasıtasıyla bildirilecektir. Onay e-mail’i gönderilmemesi durumunda açık artırma onaylanmamış sayılır ve Üye aracı satın almaya hak kazanamaz. Üye’nin üyelik işlemi esnasında belirttiği e-mail hesabına bildirim gönderilmekle, bildirimin Üye’ye ulaştığı kabul edilir. Üye, iş bu hususa itiraz edemez. Satın al yoluyla araç satın alan Üye’ye e-mail vasıtasıyla bildirim yapılarak Onay e-maili gönderilecektir. Onay e-mail’i gönderilmemesi durumunda satın al satışı onaylanmamış sayılır ve Üye aracı satın almaya hak kazanamaz. Üye’nin üyelik işlemi esnasında belirtiği e-mail hesabına bildirim gönderilmekle, bildirimin Üye’ye ulaştığı kabul edilir. Üye, işbu hususa itiraz edemez.

6.13. Araçların Üye adına devir ve tescili ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve yükümlülükler Üye’ye aitir. Üye’nin Açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al yoluyla araç satın alması halinde ve İhalemerkezim.com tarafından Açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al işleminin onaylanması durumunda teminat tutarı Üye tarafından, herhangi bir bildirime gerek  olmaksızın İhalemerkezim.com hesabına yatırılacak olup Üye, Açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al işleminin sonuçlanmasından itibaren ve İhalemerkezim.com tarafından onaylanması halinde 1 iş günü içinde kalan satış tutarının tamamını ve noterlik ücreti ile satış işlemi hizmet bedelini, Saldere İnş.Otomotiv Tur.Tic.Ltd.Şti.’nin aşağıda belirtilen banka hesaplarından herhangi birine yatırmakla yükümlüdür. Satış hizmet bedelinin araç bedeli ve noterlik ücreti ile beraber yatırılmaması halinde araç satışı iptal edilecek olup ilgili hizmet bedeli tutarı kredi kartından tahsil edilecektir.

 

• İŞBANK TR69 0006 4000 0016 2210 1694 21
• FİNANSBANK TR 0011 1000 0000 0077 5062 20Üye tarafından araç satış bedeli için banka ve/veya finans kuruluşlarından kredi kullanılması durumunda, İhalemerkezim.com Üye adına kredi tutarını banka ve/veya finans kuruluşlarından tahsil etmeye yetkilidir. Araç satışı peşin ödeme veya Site’de belirtilen koşullar dahilinde kredi kartı ile ödeme şeklinde yapılmakta olup, banka ve/veya finans kuruluşları tarafından kredinin onaylanmaması durumunda alıcı Üye’nin Açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al satışından cayma hakkı bulunmamaktadır. Mülkiyeti üçüncü kişiler üzerinde bulunan araçların açık artırma yoluyla satışa sunulması durumunda satıcı, İhalemerkezim.com ile imzalamış olduğu “Emanet Alım Sözleşmesi” ile araca ilişkin  bedellerin kendi adına ve hesabına alıcı Üye’den tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, İhalemerkezim.com’u temsilci olarak atadığını gayrikabili rücu kabul etmiş bulunmaktadır. Alıcı Üye, satış sözleşmesine ilişkin ödemeyi satıcının temsilcisi sıfatıyla İhalemerkezim.com’a yapmakla satış sözleşmesi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş sayılacaktır.

6.14. Açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al konu aracın alıcısını ve satış tutarını belirlemeye yönelik olup, açık artırmanın kazanılması ve İhalemerkezim.com tarafından onaylanmış olması, İhalemerkezim.com ile Üye arasında satış sözleşmesi kurulduğu anlamını taşımaz, aracın mülkiyetinin Üye’ye geçmesini sağlamaz. Keza, satın al işleminin tamamlanması ve İhalemerkezim.com tarafından onaylanmış olması, İhalemerkezim.com ile Üye arasında satış sözleşmesi kurulduğu anlamını taşımaz, aracın mülkiyetinin Üye’ye geçmesini sağlamaz.  Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince, tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, noterler tarafından yapılır. Bu nedenle, Açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al işlemine konu aracın satış sözleşmesi, tarafların veya vekillerin bir araya gelmesi suretiyle noter huzurunda akdedilmektedir. Araç satış ve devir işlemlerinin yapılması için Üye’nin bizzat kendisi veya vekili veya yönlendireceği ruhsat sahibi kişi veya vekili İhalemerkezim.com tarafından bildirilecek tarihte ve noterlikte hazır bulunacaktır. Üye tarafından talep edilmesi durumunda, işlemlerin süratli olması bakımından İhalemerkezim.com’un bünyesinde bulunan Müşavirlik ve satış işlemleri birimi işlemleri takip ederek mümkün olan sürede sonuçlandırabilecektir. Bunun için Üye veya Üye’nin yönlendireceği kişi tarafından noter aracılığıyla İhalemerkezim.com’un bünyesinde bulunan Müşavirlik ve satış işlemleri birimini vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Noterlik ücreti ve satış işlemleri hizmet bedeli alıcı Üye’ye aittir.

6.15. Noter satışı ve trafik tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından araç, Site’de yer alan teslimat ekranında Üye’nin seçeceği tarihler içerisinde, aracın bulunduğu adreste (ilan sayfasında belirtilmektedir) alıcı Üye’ye teslim edilecektir. Üye’den kaynaklanan gecikmelerden İhalemerkezim.com sorumlu değildir. Noter satışı ve trafik tescil işlemleri sonuçlanmadan araçlar alıcı Üyelere teslim edilmezler. Aracın/Araçların noter satışının tamamlanmasının ardından aracın/araçların alıcı Üye tarafından teslim alınacağı ana kadarki sürede araca/araçlara ilişkin tüm sorumluluk noter satışı yapılan alıcı Üye’de olup İhalemerkezim.com’un araçlarda meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluğu bulunmamaktadır. Alıcı Üye İhalemerkezim.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığına ilişkin bu durumu gayrikabili rücu kabul ve beyan eder. Noter satışı ve trafik tescil işlemleri tamamlanan araca ilişkin olarak Üye’nin seçtiği tarih ile satış işlemlerinin gerçekleştiği tarih arasındaki süreye ilişkin olan otopark ve diğer hizmet bedelleri satış fiyatına dahil olmayıp, bu süre zarfında teslim alınmayan araçlara ilişkin olarak İhalemerkezim.com’un belirlediği günlük otopark hizmet bedeli Üye’den aracın bulunduğu servis tarafından veya İhalemerkezim.com tarafından tahsil edilecektir.

6.16. Mülkiyeti müşterilere ait araçlar veya mülkiyete sahip olmamakla beraber usulüne uygun olarak düzenlenmiş vekâletnameye dayanarak vekâleten işlem yapan kişilerin araçları ile ilgili, araç sahibi müşterinin alım satım işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve/veya gerek Açık / kapalı ihale, otodışı veya satın al aşamasında gerekse Açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al işlemi sonuçlandıktan sonra satıştan kaçınması/cayması ve/veya vekaletname vermemesi veya vekaletnameyi kısmen  veya tamamen iptal etmesi vb. gibi hallerden İhalemerkezim.com sorumlu tutulamaz. Bu durumda İhalemerkezim.com Açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al işlemi gerçekleşmiş/onaylanmış olsa dahi Açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahiptir. Üye, bu sebeplerden dolayı İhalemerkezim.com’dan herhangi bir hak, alacak, tazminat ve/veya herhangi bir talepte bulunamaz.
 

7.TEMİNAT
7.1. Açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al yolu ile satın alabilmek için için teminat verilmesi şart olup, teminat tutarı her bir Açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al işlemi için  İhalemerkezim.com tarafından belirlenerek Site’de duyurulacaktır. İşbu teminat, Üye’ye ait kredi kartına bloke konulmak suretiyle (provizyon yoluyla) verilecektir. Üye, bu konuda gerekli işlemleri yerine getirmekle yükümlüdür. Üye, araç satın alması halinde araç bedeli ile provizyon bedelini İhalemerkezim.com hesabına ödeyecek olup işbu bedellerin hesaba geçmesi ile kredi kartındaki blokaj kaldırılacaktır. Araç bedeli ve/veya provizyon bedelinin hesaba yatırılmaması halinde ilgili Üye’ye cayma bedeli faturası gönderilecek olup ilgili cayma bedeli kredi kartından tahsil edilecektir.

7.2. Üye’nin Açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al katılmaması veya katılsa da Açık / kapalı ihale, aracı satın almaya hak kazanamaması, oto dışı veya satın al yoluyla araç satın almaması durumunda kredi kartındaki mevcut blokajın kaldırılması için İhalemerkezim.com açık artırmanın neticelenmesinden itibaren 10 iş günü içerisinde ilgili bankaya bildirimde bulunacaktır. Bu süre zarfında Üye mevcut provizyonu iptal etmek isterse, Site üzerinden talebini iletebilir. Blokajın kaldırılması bankanın sorumluluğunda olup, süresi banka uygulamalarına göre değişiklik gösterebilecektir. Üye, bu nedenle İhalemerkezim.com’dan hiçbir hak talep edemez.

7.3. Açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al sürecinin tamamlanmasının ardından, Üye’nin açık artırmada aracı satın almaya hak kazanması veya satın al yolu ile araç satın alması durmunda ve Açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al işleminin İhalemerkezim.com tarafından onaylanması durumunda, bahse konu teminat tutarı herhangi bir bildirime gerek olmaksızın İhalemerkezim.com tarafından hizmet bedeli olarak tahsil edilecektir. Üye, bu hususu peşinen kabul eder. Minimum Fiyat Sistemi’nde, teklifin minimum fiyatı aşması veya minimum fiyatın altında kalan teklifin araç sahibi müşteri tarafından kabul edilmesi ile satışa onay verilmesi halinde ÜYE, vermiş olduğu tekliften sorumlu olacak olup, aracı almaktan vazgeçmesi halinde ilgili cayma bedelini İhalemerkezim.com’a ödemekle yükümlü olacaktır. ÜYE, aynı gün içerisinde Site’de yer alan ihalelerde kazandığı başka araç bulunması halinde yalnızca işbu ihalenin gerçekleştiği gün içerisinde faydalanmak üzere minimum fiyat altında kalan ve satıcının onay verdiği 1 (bir) adet cayma bedelinden sorumlu tutulmayacaktır. ÜYE’nin birden fazla işlemden cayması halinde, diğer cayma bedelleri ÜYE’den tahsil edilecektir.

7.4. Açık / kapalı ihale, oto ışı veya satın al işleminin tamamlanmasından sonra Üye’nin aracı almaktan vazgeçmesi veya tescil için bildirilecek süre içerisinde müracaat etmemesi veya  tescil için gerekli belgeleri iletmemesi veya satış ve devir masraflarını yatırmaması veya yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmemesi durumunda İhalemerkezim.com Açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al işlemini iptal ederek herhangi bir ihbar veya ihtara gerek olmaksızın teminatı irat kaydetmeye yetkilidir. Açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al işleminin tamamlanmasından sonra İhalemerkezim.com’un aracı satmaktan vazgeçmesi veya tescil için gerekli işlemleri yerine getirmemesi veya yükümlülüklerin tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmemesi durumunda Açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al işlemi iptal edilmiş  sayılarak İhalemerkezim.com tarafından sitede duyurulan ve Üye tarafından bahse konu Açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al işlemi kapsamında verilen teminat tutarı kadar bir bedel cezai şart olarak Üye’ye ödenecektir. Noter ve vergi dairesi sistemlerinde meydana gelen aksaklıklar ve araç ile ilgili sonradan ortaya çıkan ancak makul süre içerisinde  çözümlenecek satışa engel nitelikteki durumlar, İhalemerkezim.com’un yükümlülüklerini yerine getiremediği anlamına gelmeyecek olup Üye, satışın gerçekleştirilebilmesi için İhalemerkezim.com sitesinde yer alan satış süresine ek olarak İhalemerkezim.com’a süre tanıyacaktır. Bu ek süre her hal ve koşulda 1 ay’ı geçmeyecektir.

7.5.  Üye teklif verdiği satıma konu aracı almakla yükümlü olduğu süre içerisinde, çeşitli nedenlerden dolayı yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda satıma konu araç bir alttaki teklif sahibine yönlendirilir. Bu durumda Üye satım bedelleri arasındaki farkın kendi teminatından kesilmesine rıza gösterdiğini; bu durumda herhangi bir itirazda bulunmayacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.6.  Üye teklif verdiği satıma konu aracı almakla yükümlü olduğu süre içerisinde, çeşitli nedenlerden dolayı yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda  5.000TL(Beş Bin TL) cezai bedeli ödeyeceğine rıza gösterdiğini; bu durumda herhangi bir itirazda bulunmayacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.7. Üye teklif verdiği satıma konu aracı almakla yükümlü olduğu süre içerisinde, çeşitli nedenlerden dolayı yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda  1.250TL(Bin İki Yüz TL) provizyon ödemesi üyeye iade edilmez. Provizyon bedeli satışa dönüştürülerek tahsil edilir.  Üye  bu durumda herhangi bir itirazda bulunmayacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.


8.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
8.1. Site’nin sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu sitedeki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve veriler İhalemerkezim.com ve/veya lisans verenlere aittir. Üye, İhalemerkezim.com’un yazılı onayı olmadan, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde Site’nin içeriği dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz,  görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez veya başka bir şekilde kullanamaz veya başkasının Site'nin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, İhalemerkezim.com’un uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı İhalemerkezim.com'dan talep edilen her türlü tazminat tutarını, Üye İhalemerkezim.com'a ödemekle sorumlu olacaktır.

8.2. İhalemerkezim.com'un, Site hizmetleri, Site bilgileri, Site'nin telif haklarına tabi çalışmaları, Site'nin ticari markaları, Site'nin ticari görünümü veya Site'ye ilişkin her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

8.3. Sitede yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.

8.4. Site içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma,yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.
8.5. Üye’ler, Site'nin kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Markalar Hakkında KHK ve mevcut ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye ait olup İhalemerkezim.com'un rücu hakkı saklıdır.


9.SORUMLULUK
9.1. Üye, Site’de sunulan/yayınlanan bilgi ve hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, siber saldırılar, bağlantı hızı, sunucu, veri tabanı problemleri ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup, bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda ve/veya üyenin işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerden herhangi birine aykırı davrandığının tespiti halinde İhalemerkezim.com gerek Açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al süreci başlamadan önce, gerek Açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al süreci esnasında veya Açık / kapalı ihale, otodışı veya satın al süreci sonuçlanmış olsa dahi Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin Açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al işlemini durdurmaya veya sona erdirmeye veya iptal etmeye veya Açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al işlemini onaylamamaya yetkilidir. Üye bu nedenlerle İhalemerkezim.com’dan hiçbir ad altında hak ve ödeme talep edemez.

9.2. Açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al işleminin İhalemerkezim.com tarafından onaylanmış olması, İhalemerkezim.com tarafından daha sonra tespit edilecek aykırılıklar bakımından, Üye’nin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İhalemerkezim.com bu nedenle uğradığı zararlarını Üye’den talep etmeye yetkilidir.
 
9.3. İhalemerkezim.com, Üye’nin sitede yer alan herhangi bir ürün ya da hizmeti kullanmasından kaynaklanacak doğrudan ve/veya dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz. Üye, hizmeti ya da siteyi kullanması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve zarardan bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder .


10. MÜCBİR SEBEPLER
Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, siber saldırılar, bağlantı hızı, sunucu ,veri tabanı problemleri ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, İhalemerkezim.com’un makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak haller olan "Mücbir Sebep" durumlarında; İhalemerkezim.com, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme hakkına sahiptir. Zira işbu Mücbir Sebep süresince İhalemerkezim.com 'un yükümlülükleri askıya alınır. Bu ve bunun gibi durumlarda, İhalemerkezim.com 'a gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecektir. Bu durumlar için İhalemerkezim.com 'dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep halinin 7 (yedi) günden fazla sürmesi halinde İhalemerkezim.com, dilerse işbu sözleşme'yi herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tazminatsız ve tek taraflı olarak feshetmeye yetkidir.
 

11. SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK
İhalemerkezim.com, sözleşmede belirtilen iş ve işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından yapacağı değişiklikler ile hizmet kapsamında yapacağı değişiklikler nedeniyle ve ayrıca gördüğü lüzum üzerine Üye’ye bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin işbu sözleşme hükümlerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üye, bahse konu değişiklikleri Site’de yayınlandığı andan itibaren kabul etmiş sayılır. Üye, bu hususu şimdiden gayri kabili rücu olarak kabul eder.

12. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, FESİH VE ÜYELİK İPTALİ
12.1. İşbu sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve İhalemerkezim.com’un Üye’nin üyeliğini iptal etmesi ve/veya Site’de sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

12.2. Taraflardan herhangi biri, gerek görmesi durumunda dilediği zaman işbu sözleşmeyi hiçbir sebep göstermeksizin yazılı bildirimde bulunarak 1 gün önel vermek kaydıyla tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir. Bu takdirde diğer taraf, sözleşmeyi fesheden taraftan haksız, yersiz, sebepsiz, mehilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne sürerek hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam ve ünvan altında herhangi bir ödeme talep edemez. Ancak fesih tarihinden önce tamamlanan açık artırma veya hemenal işlemi kapsamında Üye’nin satın almaya hak kazandığı araç olması durumunda Tarafların bu araç ile ilgili sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri devam eder.

12.3. Üye'nin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri veya tamamına kısmen veya tamamen aykırı davranması durumunda İhalemerkezim.com, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek Üye'nin üyeliğini iptal edebilir ve Üye'nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri, verdiği teklifleri, kazandığı açık / kapalı ihaleleri, oto dışı ve satın al işlemini kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Üye İhalemerkezim.com’dan hiçbir hak ve talepte bulunamaz. İhalemerkezim.com doğmuş/ doğacak her türlü zararını Üye’den talep etmeye yetkilidir. İhalemerkezim.com, işbu zararlarını Üye’nin vermiş olduğu teminatı herhangi bir bildirime gerek olmaksızın irad kaydederek tazmin etmeye yetkilidir. Üye, bu hususa itiraz edemez. Üye’nin sorumluluğu teminat miktarıyla sınırlı değildir. 13.GİZLİLİK
Üye, işbu Sözleşme’nin ifası tahtında İhalemerkezim.com ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak edindiği, ticari, mali, hukuki veya teknik nitelikte, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgiyi gizli tutacak ve İhalemerkezim.com’un izni olmaksızın herhangi bir kişiye ifşa etmeyecektir.  Aksi halde Üye İhalemerkezim.com’un uğradığı zararlardan sorumludur. Ayrıca İhalemerkezim.com, kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, satış ve site kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, Üye'nin kimlik, adres, iletişim, IP ve  site kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanabilir. İhalemerkezim.com, Üye’ye ilişkin bilgileri sitede sunulan hizmetler ile ilgili sigorta şirketi, banka ile ayrıca gerek gördüğü üçüncü kişi/kurumlarla paylaşmaya yetkilidir. Ayrıca İhalemerkezim.com bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/ kurumlarla paylaşabilir. İşbu gizlilik hükmü sözleşme süresi sona erdikten sonra da 5 yıl süreyle geçerlidir.

14. TEBLİGAT
Taraflar, üyelik işlemleri esnasında belirttiği adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliğinin diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler. Üye, sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, Açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al işleminin sonuçlarının, onayın, üyeliğin/ Açık / kapalı ihale, oto dışı veya satın al işleminin iptalinin, işbu sözleşmenin feshinin, sona erdirilmesinin vs. her türlü bildirimin üyelik işlemleri esnasına belirttiği e-mail adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e- mail ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin İhalemerkezim.com tarafından gönderildiği andan itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin üyeye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından İhalemerkezim.com sorumlu değildir. Üye’nin İhalemerkezim.com ile yapacağı yazışmalarda elektronik posta, faks kullanılamaz.

15. YETKİ ve DELİL ANLAŞMASI
15.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan sorunların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır.

15.2. Üye, çıkabilecek ihtilaflarda, İhalemerkezim.com’un her türlü belge, kayıt, defterleri ile bilgisayar ve internet ortamındaki her türlü, bilgi, yazı ve kayıtlarının tek, münhasır ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin HMK.193 maddesi kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.

 
16. MUHTELİF

16.1. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

16.2. İhalemerkezim.com’un Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez. Bu Sözleşme’nin herhangi bir koşul, madde veya hükmünden feragat edilmesi o koşul, madde veya hükümden daha sonra veya devamlı olarak feragat edildiği anlamına gelmez veya bu şekilde yorumlanamaz.

16.3. İşbu sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren, varsa daha önce Site’de onaylanan sözleşmenin yerine geçer. İhtilaf halinde, hangi sözleşmenin yürürlükte olduğu dönemden kaynaklandığına bakılmaksızın, bu sözleşme hükümleri uygulanır. Üye, varsa daha önce Site’de onaylanan sözleşme ve ticari işleyişten dolayı İhalemerkezim.com’dan hiçbir hak ve alacağı olmadığını, İhalemerkezim.com’u her türlü konuda en geniş manada gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini, bahse konu sözleşme ve ticari ilişkiden dolayı İhalemerkezim.com’a karşı doğmuş ve/ veya doğacak tüm sorumluluklarının devam ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.4. Üye, sitede yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan eder. Üye, sözleşmenin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.

16.5. Üye, iş bu sözleşmeden kaynaklanan hak, alacak ve yükümlülüklerini öncesinde İhalemerkezim.com’un yazılı iznini almaksızın üçüncü kişilere devir veya temlik edemez.

 

 

İHALEMERKEZİM.COM                                         ÜYE-ALICI